Byggnadsvård Norr - restaurering av byggnadsverk och kulturmiljöer

BLI MEDLEM

VILL DU BLI MEDLEM?


Byggnadsvård Norr är en förening för hantverkare, arkitekter, antikvarier m.fl. som arbetar med byggnadsvård och kulturmiljöer.


Medlemsföretagen i Byggnadsvård Norr skall ha en kulturhistorisk utgångspunkt för arbete med vård och restaurering av byggnader, byggnadsverk och kulturmiljöer. Följande gäller:


  • Vi har goda kunskaper om traditionella material, hantverkstekniker och särskilda restaureringstekniker
  • Vi månar om att såväl nybyggnation som renovering och underhåll av befintliga byggnader utförs på ett hållbart sätt
  • Vi följer internationellt vedertagna principer vad gäller dokumentation, restaureringsetik och materialval
  • Vi arbetar utifrån byggnadens förutsättningar med varsamma metoder. Vår uppgift är att tillgodose kundens behov med största möjliga varsamhet.


För att bli medlem i Byggnadsvård Norr krävs dessutom att företaget har goda kunskaper inom sitt arbetsområde vilket skall styrkas med referenser beträffande utförda byggnadsvårdsarbeten (vid inträde samt vartannat år). Företaget skall ha varit verksam inom byggnadsvårds-sektorn under minst två år.


Fyll i formuläret nedan eller skicka in ifylld blankett till oss

ansokan@byggnadsvardnorr.se

ANSÖKAN OM MEDLEMSSKAP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nej
 
 
 
 
 
Ja
Nej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag godkänner att dessa uppgifter lagras i en databas som administreras av Byggnadsvård Norr
 
 
 
 
 

Ansökningar behandlas löpande av styrelsen. Vid godkänd ansökan betalas inträdesavgift 2000 kr per företag och årsavgift 1000 kr per år/företag (första året 3000kr, därefter 1000kr/år)