Byggnadsvård Norr - restaurering av byggnadsverk och kulturmiljöer

MEDLEMSFÖRETAG

Utbildning & Butiker

Byggnadsvårdsbutik, Färglabb

Levererar ekologisk isolering

Fönster och Fönsterdörrar

Antikvarie & Konsulter

Bebyggelseantikvarie


Besiktningar, energideklaration

Besiktningar, Utredningar, Projektering

Hantverkare

Snickare, Timmerman, Fönsterrenovering, Takarbeten, Konsultation

Kakelugnar, Murning


Måleri, Mattläggning, Kakel- och Klinkerläggning

Snickare, Timmerman

Snickare, Timmerman

Fönsterrenovering, Blyinfattningar, Målning

Snickare, timmerman


Byggnadsplåtslageri, Takrenoveringar


Snickare, Timmerman

Dekorationsmåleri, Linoljefärgsmåleri, Konservering

Snickare, Timmerman, Takarbeten, Konsultation

Snickare, Timmerman

Timmerjobb, interiöra samt exteriöra snickerier, takjobb samt grundjobb

Produktion / renovering av kök och inredningar samt renovering av hus

Kakelugnar, Bakugnar, Murning


Antikvariskt och estetiskt måleri

Fönsterrenovering, Gärdsgårdar, Måleri


Glasmästeri, Måleri, Snickare, Fönsterrenovering, Konsultation

Traditionellt Plåtslageriarbete i Norrbotten

Snickare, Timmerman

Timmerarbeten och snickerier på äldre byggnader samt nyproduktion av timmerhus