Byggnadsvård Norr - restaurering av byggnadsverk och kulturmiljöer

Policy

Medlems- och kvalitetspolicy


Byggnadsvård Norr är en förening för hantverkare, arkitekter, antikvarier m.fl. som arbetar med byggnadsvård och kulturmiljöer.
 
Medlemsföretagen i Byggnadsvård Norr skall ha en kulturhistorisk utgångspunkt för arbete med vård och restaurering av byggnader, byggnadsverk och kulturmiljöer.

Följande gäller:
 
Vi har goda kunskaper om traditionella material, hantverkstekniker och särskilda restaureringstekniker.
Vi månar om att såväl nybyggnation som renovering och underhåll av befintliga byggnader utförs på ett hållbart sätt.
Vi följer internationellt vedertagna principer vad gäller dokumentation, restaureringsetik och materialval.
Vi arbetar utifrån byggnadens förutsättningar med varsamma metoder. Vår uppgift är att tillgodose kundens behov med största möjliga varsamhet.
 
För att bli medlem i Byggnadsvård Norr krävs dessutom att företaget har goda kunskaper inom sitt arbetsområde vilket skall styrkas med referenser beträffande utförda byggnadsvårdsarbeten.

GDPR policy


Vi behöver veta företagsnamn, ägare samt kontaktuppgifter till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet.
Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex stöd. 
Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning
 
Vill du inte lämna dina personuppgifter kan du inte bli medlem.